Испрати ново Најнови Популарни ЧПП

Му

Битолска присвојна лична заменка во трето лице за машки, женски и среден род (еднина и множина)

Абе баламур, му се пушташ на Жането, а?Абе му реков на то шанкурињата да не прат беља ама...

3

Случајни записи:

Бричикур Цветан

Да ми го бричиш со џамче

Крлеж на муда